กลุ่มชายหนุ่มชนเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าจับผู้หญิงมาโดจินสี

ชายหนุ่มกลุ่มนี้พวกเขาอาศัยอยู่ในป่ามาตั้งแต่เกิด พวกเขาอาศัยอยู่อย่างสงบสุขมาโดยตลอด จนมาถึงตอนนี้ พวกเขาก็ต้องมาโดนรุกรานบ้านที่พวกเขาอยู่กันมาตั้งแต่เกิด เขาโกรธมาจึงต่อสู้และจับผู้หญิงมามัดและข่มขืนพวกเธอ

Related Videos