เคลียกับทิฟฟานี่พวกเธอเป็นเพื่อนรักกันมานานหีใหญ่

วันนี้สองคนเพื่อนรักเข้ามาชมกับบอสของพวกเธอเพื่อที่จะบอกข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง บอสก็เลยบอกว่าผมจะได้อะไรแทนเปลี่ยนถ้าให้พวกคุณเลื่อนตำแหน่ง ทั้งสองคนเลยบอกว่าเขาจะได้เอาทั้งสองคนเลย

Related Videos