เมื่อคุณครูของฉันลงโทษฉันเพราะไม่ส่งการบ้านเย็ด xxx

บางทีการบ้านของครูวิชาเลขก็ยากเกินไปจริงๆ เด็กนักเรียนคนนี้จึงไม่ได้ทำการบ้านมา พอถึงเวลาเรียนและคุณทวงการบ้านนั้นเด็กนักเรียนก็ยอมรับไปตามตรงว่าไม่ได้ทำการบ้านมาและยังบอกอีกด้วยว่า จะทำลงดทษยังไงก็เชิญ

Related Videos