clip 18+ฉันกับเพื่อนจะมาหาของที่อาจารย์ให้หาแต่กลับติดอยู่ในนั้น

อาจารย์ประจำวิชาให้มาเอากระดานสำหรับสมมุติบทบาทในการสอน แต่เมื่อทุกคนมาจนครบแล้วก็พบว่าห้องได้ถูกล็อคเอาไว้และทุกคนก็ไม่สามารถออกไปได้ อาจารย์ก็อธิบายว่าถ้าอยากจะออกไปต้องเล่นเกมพระราชาสั่งอะไรก็ได้

Related Videos