อนิเมะ 18+ในปีคศ.2269มนุษยชาติได้สำรวจพบดาวดวงใหม่

ดาวดวงใหม่ที่ค้นพบนั้นออกห่างจากโลกไกลออกไปมนุษยชาติจึงส่งทีมสำรวจกลุ่มนึงออกไปเพื่อความหวังใหม่จากโลกใบเดิม การส่งมนุษย์ไปนั้นต้องเอาผู้หญิงไปด้วยเพราะต้องใช้เวลาหลายชัวอาชีพคนถึงต้องไว้ความหวังที่ลูกหลาน

Related Videos